Afers Socials garanteix que “s’està treballant” per poder fer internaments forçosos a l’estranger

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Sense donar detalls, Marín ha explicat que el ministeri d’Afers Exteriors està fent els contactes pertinents per poder disposar del marc legal que reclama la Justícia, en virtut d’una sentència de la sala civil del Tribunal Superior que es referia a un internament forçós que els responsables de l’internat van rebatre. La titular d’Afers Socials, que ha recordat que també està implicat en aquesta qüestió el ministeri de Salut, ha explicat que resoldre la situació és necessari perquè els professionals dels diversos departaments que treballen en l’atenció de persones amb discapacitats o trastorns en salut mental puguin fer la seva feina amb totes les eines a l’abast. [related:articles:2] Trini Marín ha defensat també els internaments que es fan de forma obligada a la residència l’Albó. I ha recordat que “no és el Govern qui diu on s’ha d’internar una persona” sinó que és la comissió nacional de valoració (Conava) la que pren la decisió escaient. En part, usuaris i familiars d’usuaris de l’Albó asseguren que la complicada situació que es viu a la residència dependent de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) és degut a què hi ha interns que per les seves característiques no hi haurien de ser. [related:articles:1] La ministra ha afirmat que no es vol creure que hi pugui haver interns que tinguin al seu abast navalles o altres objectes perillosos, situació que ha estat denunciada en més d’una ocasió per familiars de residents o, fins i tot, per alguns dels professionals. Una altra cosa, ha explicat Marín, és que l’Albó no disposi de tots els mitjans humans i els recursos que escaigui. Però resulta que a principi d’aquest mateix any la pròpia direcció de la FPNSM va admetre que l’arribada a l’Albó de tres persones concretes derivades per la Conava i sense i que tinguessin característiques totalment diferents a la d’altres usuaris havia enrarit el clima que es vivia a la residència, tant entre els interns com, fins i tot, entre el personal que n’assegura la vigilància i atenció.