Veïns de la zona del Solà de Sant Julià demanen l’atur de les obres de la gasolinera de ca l’Huguet

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La comunitat de propietaris, segons que ha pogut saber l’Altaveu, va presentar fa uns dies un recurs administratiu al comú lauredià -que no es descarta que s’acabi convertint en una acció jurisdiccional si no hi ha una resposta positiva a les peticions- que pretén una doble finalitat. En primer lloc, fer complir amb les normes de seguretat i accessibilitat essencials per als habitants de l’edifici en qüestió i edificis col·lindants en aquella zona; i en segon lloc, millorar l’oferta de serveis i espais comunitaris per al benestar i l’ús públic dels residents de Sant Julià de Lòria. Es pretenen dues finalitats bàsiques: fer complir amb les normes de seguretat i accessibilitat essencials per als habitants de l’edifici en qüestió i edificis col·lindants en aquella zona; i en segon lloc, millorar l’oferta de serveis i espais comunitaris per al benestar i l’ús públic dels residents de Sant Julià de Lòria Per això, segons que ha pogut saber aquest digital, amb caràcter previ a la resolució del present procediment, els veïns reclamen que es procedeixi a aturar les obres actualment en curs, tenint present que s’està produint una il·legalitat urbanística i que en cas de no fer-se pot ocasionar un perjudici de difícil o impossible reparació ja siguin en els promotors del projecte, ja sigui a càrrec de les arques comunals, motiu pel qual tots els elements fan aconsellable l’ordre d’aturada immediata de les obres. També es demana que es revoquin els permisos atorgats partint de la base que l’autorització i les obres projectades no compleixen la legalitat urbanística i que es faci reposar i fer complir la legalitat mitjançant l’adequació de les obres a dita legalitat. Els propietaris de la comunitat reclamen també que es faci complir la legalitat urbanística, ampliant els carrers d’accés a l’edifici El Solà, d’acord amb la normativa i vials indicades al cos del present escrit. I iniciar, d’acord amb la funció social de la propietat, el corresponent expedient d’expropiació del terreny conegut com el càmping de l’Huguet. Quedi clar, han assegurat les fonts, una expropiació del tot justificada i compensada pel degut preu just. JUSTIFICACIONS En el recurs presentat al comú es deixa clar que el vial que transcorre paral·lel a la carretera de Fontaneda i que enllaça, com aquella, amb la carretera CG-1, no fa l’amplada necessària. I aquesta mancança d’amplada limita de manera significativa l’espai disponible per a vianants i el trànsit de vehicles, incloent vehicles d’emergència, i podria generar problemes significatius de seguretat i accessibilitat si es procedeix amb l’obertura de la benzinera sense abans abordar i solucionar aquesta qüestió. D’aquí que es demani l’atur preventiu de les obres. [related:articles:1] La restricció actual de l’amplada del carrer a una dimensió inferior als 10 metres, i més encara la seva limitació a un únic sentit de circulació, com està projectada, suposa un perill per als veïns en cas, per exemple, d’un incendi i el fet de poder evacuar l’edifici però, també, “posa en un risc inacceptable”, segons els veïns, la capacitat dels vehicles d’emergència per accedir a l’edifici de manera eficient. “En el cas d’una emergència real, la manca d’un accés adequat podria tenir conseqüències devastadores, incloent la pèrdua de vides humanes”, subscriu la comunitat de propietaris en el marc del recurs presentat. El carrer que caldria ampliar. Els veïns no entenen com abans de qualsevol cosa no s’han fet els passos escaients per garantir l’amplada mínima necessària -fins i tot les normatives internacionals ho evoquen- que hauria de tenir el carrer i remarquen els veïns, en el seu escrit, que el fet que s’hagi permès la construcció d’un mur sense tenir en compte les conseqüències potencials sobre els edificis adjacents, “especialment en una zona d’arrossegalls reconeguda, constitueix una negligència greu per part de les autoritats competents, que han permès que un particular realitzi obres que afecten a una zona pública perjudicant a la seguretat de les edificacions properes i de les persones que les habiten”. El recurs administratiu presentat al comú proposa una expropiació justificada amb finalitats socials i compensada amb un preu just per poder garantir l’ampliació del carril i desenvolupar un espai de reactivació social i relligament de la zona amb la resta de la parròquia A més, expliquen que la construcció del citat mur per frenar riscos d’arrossegalls pot, al seu torn, alimentar perills d’inundabilitat. I entre això i la necessitat d’ampliar la via perquè es pugui garantir, en cas de necessitat, l’adequat pas dels serveis d’emergència i evacuació, caldria procedir a expropiar, benentès -i compensat que legalment pertoqui-, el terreny que escaigui per garantir una correcta amplada de la via i, alhora, que no hagi el carrer de tenir la inclinació que actualment té. L’expropiació radica en l’imperatiu de garantir la seguretat física i la vida dels residents, alineant-se amb el concepte de funció social de la propietat, que permet la privació de la propietat privada per raons d’interès públic, com és el cas de la seguretat dels ciutadans, mantenen els integrants de la comunitat de propietaris de l’edifici El Solà. En el seu recurs, el veïnat proposa, a més, que l’espai que resulti sobrant després de l’establiment de la via d’accés sigui destinat a una zona social, “la qual pot incloure instal·lacions com un parc infantil ben orientat, que rebi llum solar suficient i sigui utilitzat durant tot l’any, contribuint a la reactivació i integració de la zona amb la resta de la parròquia, actualment aïllada pel vial”. I és que a parer dels veïns, “és lamentable que el Prat del Senzill sigui un espai destinat a l’esbarjo dels nens i al mateix no es pugui utilitzar la major part de l’any en ser obac, fred i aïllat, podent-se destinar dita zona per altres finalitats que no la d’un parc infantil que no s’utilitza durant la major part de l’any”. D’aquí que, entenen, tot conflueixi en aturar el projecte, restituir la integritat del terreny i destinar-lo a d’altres finalitats socials.