Ajornament de les quotes hipotecàries per a les famílies vulnerables

Ajornament de les quotes hipotecàries per a les famílies vulnerables

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Ajornament de les quotes hipotecàries per a les famílies vulnerables

Ajornament de les quotes hipotecàries per a les famílies vulnerables

La banca activa un programa que permet posposar fins a un màxim de dos anys el retorn de la part del capital sempre que la unitat familiar no superi els 32.000 euros anyals d’ingressos; que la quota sigui superior al 30% dels ingressos i que l’impacte que hagi tingut l’increment de tipus d’interès sigui molt notable

Les famílies que reuneixin les condicions imposades per la banca per tal que puguin ser considerades vulnerables podran acollir-se a un pla de xoc que comporta ajornar fins a un màxim de dos anys el pagament de la part d’amortització del capital de les quotes hipotecàries. Per poder-se acollir al programa cal que unitat familiar no superi els 32.000 euros anyals d’ingressos; que la quota hipotecària sigui superior al 30% del percebut global, i; que la quota del préstec s’hagi incrementat almenys un 30% per l’increment de tipus d’interès produïda des de mitjans del 2022.

En virtut de l’acord sectorial signat per Andbank, MoraBanc i Crèdit Andorrà, els clients que compleixin les condicions marcades anteriorment podran optar per un ajornament del pagament de la quota hipotecària. Les entitats bancàries integrades a Andorran Banking han acordat implementar mesures per pal·liar els efectes negatius de l’increment dels tipus d’interès en les hipoteques per a l’habitatge habitual, per a les famílies especialment vulnerables.

A QUI VA DIRIGIT

L’acord va dirigit a les famílies amb un deute instrumentat mitjançant préstecs hipotecaris a tipus variable destinats a l’adquisició del seu habitatge habitual, i que es trobin en una situació vulnerable arran de la pujada dels tipus d’interès. S’hi podran adherir aquelles operacions formalitzades amb anterioritat al 15 de desembre de 2022.

S’hi podran adherir aquelles operacions formalitzades amb anterioritat al 15 de desembre de 2022, cal que siguin hipoteques per habitatge habitual i caldrà abonar sols el corresponent als interessos

Un cop aprovada la sol·licitud es formalitzarà una novació del contracte del préstec que estipularà un període de carència d’un màxim de dos anys. Serà necessari l’atorgament d’escriptura pública. Durant aquest temps de carència es diferirà l’amortització de capital corresponent, i només s’haurà de pagar l’import corresponent als interessos. Les quantitats ajornades seran liquidades allargant el termini de pagament del préstec originàriament concedit en un número de mesos equivalent a la duració de la carència de capital.

En un comunicat, la banca andorrana deixa clar que l’acord i, per tant, el programa d’ajut, per dir-ho així, és una iniciativa pròpia, per molt que al seu dia el ministre de Finances i portaveu governamental, Eric Jover, digués que s’estava treballant en la qüestió. Jover va ser interpel·lat arran de l’increment dels tipus d’interès i de l’implementació de mesures a països de l’entorn.

Quan va fer aquell anunci el ministre, la banca no en sabia res i, segons fonts coneixedores de la situació, els bancs han hagut d’espavilar-se davant del que es va considerar en el seu moment una mena d’exigència electoralista de l’executiu. Electoralista, sí, però també una necessitat per a moltes famílies que ho estan passant realment malament.

LLEGIR MÉS: https://www.altaveu.com/actualitat/economia/ajornament-quotes-hipotecaries-families-vulnerables_44583_102.html