Andorra Endavant lamenta la disbauxa que genera la taxa sobre la inversió estrangera immobiliària

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

En efecte, aprofitant els canals parlamentaris adients, Monteagudo ha presentat un seguit de preguntes que l’executiu haurà de respondre per escrit. Qüestions com la càrrega de treball que el nou tribut suposa per als funcionaris i els notaris o la inseguretat jurídica i la repercussió econòmica que Andorra Endavant considera que la problemàtica amb dita taxa està comportant. I sobre la qual espera que el Govern doni una resposta clara i que serveixi per resoldre els dubtes i els neguits que hi ha. Marcos Monteagudo pregunta si el Govern és conscient de la càrrega de treball addicional que recau sobre els funcionaris i notaris a causa de la manca de mitjans i d’organització de l’administració pública amb l’aplicació sobtada de la nova llei de la taxa d’inversors estrangers. Precisament aquesta situació es veu agreujada per la manca d’eficàcia i eficiència del sistema informàtic, així com per l’absència d’un registre nacional de la propietat. Monteagudo demana al Govern quines mesures té previstes per solucionar aquest problema d’organització i de mitjans en breu ja que la situació és insostenible. El conseller general també qüestiona si el Govern és conscient de la inseguretat jurídica i de la repercussió econòmica que suposa la dilatació dels tràmits administratius. Aquesta situació afecta tant els propietaris d’Andorra com les agències immobiliàries i els inversors estrangers, especialment en cas de no complir el termini de la firma de l’acte notarial imposat per la promesa de venda signada. Monteagudo demana quines mesures té previstes el Govern per agilitzar els tràmits d’autorització d’inversió estrangera i els dels formularis 750 i 751, amb l’objectiu de facilitar la feina dels funcionaris del departament d’economia i de tributs.