Concòrdia demana dades per poder saber l’abast de les operacions immobiliàries especulatives

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Així, a través d’un comunicat, el grup liderat per Cerni Escalé ha recordat que “el passat 1 de gener va entrar en vigor la nova Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres” i que aquest text “va deixar sense efecte l’anterior Llei de plusvàlues immobiliàries”. Això va fer que “aquest gravamen va quedar absorbit per l’impost sobre societats i els impostos sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sobre la renda de les persones no residents (IRNR)”. Amb la llei, indiquen, s’estableix “un gravamen addicional del 5% per a les transmissions que s’hagin realitzat dins dels primers dos anys de l’adquisició del bé immoble, un període en el qual es produeixen la majoria d’inversions especulatives”. Per valorar si aquests gravàmens que s’apliquen actualment són suficients per prevenir l’especulació, el conseller general Pol Bartolomé ha demanat, d’una banda, el llistat i el nombre de béns immobles que s’han transmès al Principat durant els primers cinc mesos d’aquest any i que han estat sotmesos a aquest gravamen addicional del 5%. Per altra banda, també ha sol·licitat el llistat i el nombre de béns immobles que es van transmetre a Andorra durant tot l’any 2023, desglossat per les tipologies de gravamen previstes en l’anterior impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. D’aquesta manera, es podrà conèixer quina proporció de béns immobles van ser transmesos abans de transcórrer un període mínim de dos anys. I, en conseqüència, conèixer quina és la proporció d’inversions immobiliàries especulatives que es realitzen a Andorra.