Convocat un concurs per seleccionar un nou notari i cobrir la jubilació de Rosa Maria Ferràndiz

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Casal ha remarcat que amb les 5 places actuals “permeten donar un servei adequat”, per la qual cosa, abans que es jubili Ferrándiz, es convoca el procés per tenir la plaça que deixi vacant coberta. Les persones interessades a presentar-se, han d’adreçar les seves sol·licituds a la web www.e-tramits.ad com a molt tard el 13 de setembre. Les proves de selecció està previst que es duguin a terme entre el novembre i el desembre d’aquest any. El procés de selecció consta d’una fase de concurs, que té una ponderació total 15%, en la qual es valoraran els mèrits indicats en el currículum vitae, destacant aspectes com la formació reglada acreditada o l’experiència professional acreditada en l’àmbit del dret al Principat. A més, al procés s’inclou una fase d’oposició, que té una ponderació sobre el total d’un 85% i que consta d’una prova de caràcter teòric i d’una de caràcter pràctic, així com una d’idiomes. El procés de selecció compta també amb una prova psicotècnica. Una vegada el tribunal hagi finalitzat el procés de selecció, que es preveu que sigui cap al mes de gener del 2025, el notari haurà de seguir una formació inicial d’una durada màxima de sis mesos abans de prendre possessió del càrrec, incloent-hi pràctiques tutelades en una o més notaries d’Andorra La data d’inici i finalització d’aquesta formació es notificarà al candidat que hagi obtingut la puntuació més alta, una vegada finalitzat el procés de selecció. En paral·lel, i seguint la Llei de text consolidat del notariat, s’ha establert que el tribunal de selecció que ha de valorar les proves i avaluar els candidats es compon per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; pel president de la Cambra de Notaris, Jordi París; pel president del Tribunal Superior de Justícia, Albert Andrés; pel president de la Batllia, David Moynat; i per dos lletrats amb un alt grau d’experiència com són Antoni López i Josep Ferrer.