Concòrdia proposa que el Raonador pugui recomanar a Govern o Consell portar lleis al TC

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

En total, Concòrdia ha elevat fins a 12 propostes de modificació al text, presentat des d’un altre grup parlamentari, el socialdemòcrata. Entre altres, una d’aquestes esmena un dels punts criticats al criteri de Govern: el fet que es donés al Raonador la possibilitat d’impugnar, davant el Tribunal Constitucional, aquelles lleis que lesionin drets individuals protegits constitucionalment. Això no és possible perquè caldria modificar la Carta Magna. La formació, però, vol incorporar la possibilitat que, en aquests casos, el Raonador pugui fer una recomanació no vinculant al Govern o al Consell General. Una altra de les esmenes destacades és la relacionada amb el procés de selecció de qui ha d’ocupar aquest càrrec. Es vol que, dos mesos abans que expiri el mandat, s’emeti una convocatòria pública per cobrir la vacant i que sigui la comissió legislativa de Justícia i Interior l’òrgan encarregat de seleccionar el candidat, d’acord amb les seves competències, capacitats i mèrits. Segons la proposta de Concòrdia, els aspirants hauran de comparèixer públicament davant aquest òrgan, que haurà d’emetre un dictamen sobre la idoneïtat de cadascun. Posteriorment, el ple del parlament haurà de votar el candidat, que finalment serà nomenat pel Consell General amb el vot favorable d’una majoria reforçada. [related:articles:1] Precisament, per tal de donar compliment a l’esmena anterior, la comissió legislativa de Justícia i Interior haurà d’estipular els criteris objectivables per escollir el raonador. En aquest sentit, Concòrdia concreta els requisits per a l’elecció del raonador, que ha de tenir formació acadèmica en l’àmbit de les ciències socials o jurídiques. I alhora, s’explicita que el candidat o candidata no ha de comptar amb antecedents penals. Sobre la durada del mandat del raonador, es proposa que sigui de set anys en lloc de sis, si bé és la durada mínima que recomana la Comissió de Venècia. Alhora, es proposa equiparar la seva retribució amb aquella que pot tenir un càrrec ministerial. Amb relació a tots aquells punts on la proposició de llei parla de “discriminació de tot tipus, contra actituds racistes, xenòfobes, antisemites i intolerants”, s’afegeix també el terme “sexistes”, per tal de ser més exhaustius. Finalment, Concòrdia considera que el càrrec de Raonador és només incompatible quan es té un altre càrrec o s’executen funcions en el si d’un partit polític o d’una organització empresarial i sindical. S’exclou, així, la militància, per tal de vetllar pel dret a la llibertat d’associació.