El ministeri d’Educació, contrari a la jornada reduïda dels docents

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

El SEP recorda que l’any 2020 com a mesura de contenció econòmica i per pal·liar els efectes de la Covid-19 es va aprovar un decret pel qual s’aprovaven els principis per a l’elaboració dels plans ministerials d’ordenació i racionalització dels recursos humans de l’Administració general. Aquest preveu que una persona funcionària pugui gaudir de permisos no retribuïts per motius personals. No obstant, per les casuístiques específiques del gran gruix del personal del Cos d’Educació que presta serveis a les escoles i perquè aquestes absències s’han de cobrir amb personal substitut, si es pot, des del primer dia, no els és d’aplicació. El sindicat té constància que durant aquest curs s’han atorgat els permisos a dos administratius per reducció de jornada laboral, en aquest cas, per raó d’estudis. Baró considera que “la rotació o absència de referents a l’aula poden revertir en la qualitat de l’ensenyament i aquestes absències poden arribar a ser contraproduents per l’alumnat” En la darrera reunió amb el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, aquest es va mostrar en desacord amb la proposta per diversos motius. Considera que “la rotació o absència de referents a l’aula poden revertir en la qualitat de l’ensenyament, d’altra banda, cal tenir en compte que en determinats llocs de treball (com nivells educatius de maternal, primera ensenyança o aules d’alta complexitat) aquestes absències poden arribar a ser contraproduents per l’alumnat, vista la rotació de les persones referents a l’aula, a banda de la dificultat de cobertura de l’absència”. El ministeri tampoc vol generar diferències entre el col·lectiu docent, tenint en compte les especificitats entre primera i segona ensenyança en relació a la distribució horària. Per últim, Baró els ha dit que el personal del Cos d’Educació pot optar a diferents mobilitats internes (trasllat, mobilitat temporal) que poden permetre un canvi de funcions