El PS avisa que la manca de personal al SAAS pot ser “dramàtica” en deu anys

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Per això, entre les qüestions tramitades aquest dimarts a Sindicatura, Vela demana saber “l’estratègia que està elaborant el ministeri de Salut per cobrir els llocs de treball de professionals que el país necessita actualment”. En aquest sentit, la consellera alerta que, vista l’actual situació, en deu anys es pot arribar a una situació “dramàtica”. La parlamentària demana a Govern si el SAAS es planteja la creació d’una borsa de treball de professionals. També vol saber quin és el volum d’hores extres fetes i el seu cost des de l’1 de gener del 2019 i, més concretament, quin és el pressupost fixat en aquest capítol per a l’actual exercici. Aquesta informació la reclama desglossada per servei i personal sanitari afectat-. Vela també ha preguntat al Govern per l’estat d’elaboració dels documents de descripció dels llocs de treball del SAAS, ja que els darrers daten de 2007, el cost dels treballs fets fins ara i quina és la data prevista per a la seva aprovació. Així mateix, la presidenta suplent del grup parlamentari demana si la parapública està avaluant la possibilitat de reduir les hores de les guàrdies dels professionals i la d’avançar l’edat de jubilació i quantes hores de formació es duen a terme a l’any i en quines franges horàries es realitzen. Finalment, es pregunta com i qui està organitzant el servei 112, quin és el seu cost total, qui conforma el grup de treball i quina empresa fa l’acompanyament.