El PS demana per la recuperació del sistema de gestió per objectius al SAAS

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Així, per un costat, la presidenta del grup parlamentari, Judith Casal, demanarà pel sistema de gestió per objectius i la progressió del pla de carrera del SAAS, especialment pel que es refereix als nivells superiors a l’A. La consellera recorda que la Llei de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, aprovada el 2012, dictaminava que se suprimia aquesta fórmula i, per tant, els professionals de la parapública deixaven de rebre una retribució per l’acompliment d’objectius. A la vegada, també es deixava en suspens la progressió en el pla de carrera del SAAS per a nivells superiors a l’A (del B al D) i es mantenia el sistema d’accés a l’A en totes les categories laborals. Casal recorda que la Llei del pressupost del 2022 va derogar aquestes mesures. En canvi, però, s’entén que, fins ara, no s’ha fet res per recuperar el que es va suprimir en el seu moment. Per això, la parlamentària pregunta quines mesures es preveuen desenvolupar per tornar-les a activar Paral·lelament, la seva companya de grup, Susanna Vela, ha tramitat una altra pregunta per a la sessió de dijous, que fa seguiment a les qüestions, en aquell cas escrites, que va formular fa unes setmanes i que ja van ser respostes, fent públiques dades d’intents de suïcidis i d’autòlisis consumades els darrers temps. Per això, ara vol que s’expliqui en quin estat d’elaboració es troba l’estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi i recorda que era una de les línies del Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA).