Els fills passen a tenir cobertura sanitària fins als 24 anys

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La disposició transitòria de la Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2023 va establir que la condició de persona assegurada indirecta com a fill o filla d’una persona assegurada directa variava. Fins ara, finalitzava el dia que es complien 18 anys. Amb aquesta modificació, arriba fins als 24 anys inclosos. És a dir, el dia en què la persona compleix 25 anys. Més concretament, des del 17 de febrer ja no es requereix cursar estudis en un establiment d’ensenyança reconegut o estar inscrits al servei d’ocupació. Així mateix, aquells que cursen estudis fora del país, si han de sol·licitar un volant mèdic fora d’Andorra sense derivació, per estar dins de la Via Preferent, caldrà que presentin el certificat, matrícula o document acreditatiu en vigor d’un centre d’ensenyament reconegut. Els requisits que s’han de complir per ser beneficiari son no realitzar activitats econòmiques, per compte propi o d’altre; no ser titular de comerços, industries, explotacions agrícoles o ramaderes; no tenir el càrrec d’administrador en cap societat; no percebre cap pensió que doni dret a cobertura sanitària i residir de manera legal a Andorra.