Els germans de Callaueta dipositen mil euros de fiança i aturen un altre cop el desnonament

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Vers 2/4 de 3 de la tarda, segons que ha explicat l’advocat d’Isabel Ruiz, el Tribunal Superior ha notificat diverses resolucions per les quals, d’una banda, admetia la demanda de revisió del procés presentada pel lletrat basada en la sospita que la persona que va promoure la rescissió contractual i el desnonament no estaria legitimada per fer-ho. Així es desprendria d’un testament que la representació lletrada de la dona hauria demanat que qui escaigui l’aporti per poder corroborar la suspicàcia coneguda les darreres hores. La tesi és que si la petició de desnonament la va formular algú que no tenia la legitimació per fer-ho, tot el procediment ha de decaure i quedar anul·lat. De fet, mentre no s’acaba d’analitzar la revisió sol·licitada, el Tribunal Superior ha decidit posposar el desnonament. El fre, però, estava condicionat a poder dipositar abans de l’hora indicada per dur a terme el desnonament 1.000 euros a mode de fiança pels eventuals perjudicis que es pugui crear als propietaris de l’immoble. Encara que inicialment l’advocat de la dona havia assegurat que seria molt complicat poder complir amb la condició imposada per la sala, vist que els germans desnonats no tindrien mitjans econòmics efectius i havent-se notificats les resolucions una vegada els bancs ja haurien tancat la seva atenció al públic, seria molt complicat de poder complir. Però un tercer hauria fet el dipòsit per compte dels dos germans, que haurien pogut comunicar la situació a la saig i, en principi, el procediment quedaria, almenys per ara, aturat, perquè mentre es pugui estar al seu pas des de fa dècades, els dos germans no volen pas anar en lloc més.