La Justícia denega analitzar la situació econòmica de la BPA intervinguda

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Però l’esmentada indefensió també l’ha refutada la sala, que considera que l’esmentat grup d’apostes en línies, un dels accionistes del qual va fundar al seu dia Bet365, ha tingut la possibilitat de dir la seva sempre que ha volgut i d’impugnar totes les resolucions que dictaven traspassos de clients de BPA cap a VallBanc. L’esmentat conglomerat empresarial va denunciar que ja no sap què ha d’aportar més per demostrar la licitud dels diners que té bloquejats. D’aquí que esmentés la qüestió de la indefensió. També va al·legar el grup empresarial que no se’ls havia notificat degudament a cadascun dels accionistes les resolucions dictades. El tribunal, en una recent sentència, recorda que la gran majoria dels socis del grup empresarial havia rebutjat rebre correspondència i que, encara que això no hagués estat així, la manca de notificació tampoc no seria un motiu per anul·lar el procés. [related:articles:1] El grup empresarial demandant, entre altres coses, també va posar el crit al cel pel perjudici que li pot causar el fet que la BPA intervinguda estigui en números vermells, amb unes pèrdues d’uns 500 milions d’euros des que l’Estat se’n va fer càrrec. I els fons propis estarien al tomb de 200 milions en negatiu. Per això, pels danys que aquesta situació li va comportar, el conglomerat empresarial va demanar una anàlisi de situació. En aquest sentit, la sala manté que “aquest procés no té per finalitat la pràctica d’una auditoria sobre aquesta entitat, ni en relació amb l’AREB o la FAREB, sinó que es circumscriu a analitzar la legalitat de la resolució impugnada sobre el traspàs de comptes a l’entitat pont i la liquidació de posicions fora de balanç dels clients no traspassables”. En conseqüència, resol la sentència, “les al·legacions sobre aquesta qüestió són incongruents amb l’objecte del litigi i han de ser íntegrament desestimades”.