La ‘nova era’ del transport sanitari s’iniciarà el dia 23 amb Ambulàncies Egara retenint el servei

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Com era era de preveure, el consell directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha acordat adjudicar el concurs públic nacional per a la contractació dels serveis de transport sanitari assistit no medicalitzat a l’empresa Ambulàncies Valira. Ja fa uns dies que la situació semblava clara encara que calia respectar uns tràmits i unes anàlisis que es van completar durant aquest dilluns i que s’han acabat publicitat aquest dimarts. En un comunicat, el SAAS exposa que segons l’informe d’adjudicació elaborat per la comissió de control i avaluació tècnica, Ambulàncies Valira, que com s’ha dit és la filial d’Egara, ha obtingut la major puntuació global i per aquest fet ha esdevingut l’adjudicatària del concurs. La valoració de les ofertes s’ha realitzat seguint els criteris d’adjudicació establerts al plec de bases que regeix la licitació, valorant-se sobre 30 punts els criteris qualitatius com són la valoració tècnica, l’experiència i altres millores, i per altra banda, els criteris quantitatius que inclouen l’oferta econòmica i el termini d’implantació sobre 70 punts. [related:articles:1] L’adjudicació serà publicada al BOPA del 22 de maig i la implantació efectiva del servei començarà el dia següent, com s’ha remarcat. Una de les principals qüestions a resoldre ara és qui assumeix l’increment salarial que haurien d’haver experimentat les nòmines dels treballadors des de l’1 d’abril. De fet, va ser arran de l’acord del conveni col·lectiu que Andorrana de Transport Sanitari va renunciar al contracte, sabedora que en cas d’un nou concurs, com així ha estat, el SAAS incrementaria la dotació pública d’acord amb les prestacions i els acords establerts en el conveni. A banda d’Ambulàncies Valira, és a dir, d’Egara, en aquesta ocasió l’altra aspirant ferma era Ambulàncies del Pirineu (ADP), que gaudia del suport logístic, si hagués calgut, d’Ambulàncies Carlemany. La tercera proposta en qüestió, la presentada per l’empresari andorrà Eduard Navarro juntament amb un consorci gironí de transport sanitari, ja havia decaigut fa setmanes per no complir els requisits que el concurs exigia.