La Visura Ciutadana demana al Govern aplicar un preu de referència per regular els lloguers

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

L’informe, que s’ha fet públic a la web visc.ad, recull com a conclusions que “ha existit una manca de previsió de la situació a mig i llarg termini”, confiant en el paper actiu que havien tingut històricament alguns propietaris com a actors socials en l’habitatge i en la regulació del mercat per si sol. De la mateixa manera, constaten que els darrers anys els salaris “s’han incrementat en un percentatge molt inferior a l’increment de preu de l’habitatge ocasionant una evident pèrdua de poder adquisitiu”. Així, remarquen que s’ha donat un augment de la ocupació d’habitatge en uns percentatges que al seu criteri “són inassumibles” tenint en compte els recursos del país. Remarquen que s’ha donat un augment de la ocupació d’habitatge en uns percentatges que al seu criteri “són inassumibles” Malgrat l’obertura econòmica, consideren que encara hi ha “una forta dependència del model de turisme anomenat ‘low cost'”, fet que implica mà d’obra “poc qualificada i amb baixa remuneració”. Des de la Visura demanen “major control” de la inversió estrangera actual per poder tenir clar si han complert amb els objectius detallats i indiquen que l’impost aprovat “no és suficient”. Finalment, creuen que la ciutadania té dret a decidir el seu futur i per això apunta que un cop es tinguin els estudis de càrrega s’hauria de fer una consulta a la població sobre la possibilitat de limitar el turisme, la construcció i la immigració. PROPOSTES Malgrat constatar que és “molt difícil” resoldre la problemàtica de l’habitatge a curt termini, inclouen fins a 15 propostes que al seu entendre podrien formar part de la solució. D’entrada, demanen limitar el nombre d’immobles adquirits per inversors estrangers, també volen que s’obligui als inversors estrangers a declarar totes les inversions al seu país d’origen per evitar situacions de bloqueig, endurir els requisits de residència al Principat tant per a residents actius com passius i deixar de considerar inversió estrangera aquella “que no aporta valor afegit”. D’altra banda, es proposa frenar el creixement urbanístic limitant els edificis de nova construcció i adverteixen que el finançament de pisos socials no pot ser suportada al 100% per les finances públiques. Per aquest motiu exposen que cada construcció nova hauria de respectar els objectius de pisos socials definit pel Govern o l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), fent, per exemple, una part de pisos socials en cada edifici nou o participant en projectes de construcció de pisos socials. Adverteixen que el finançament de pisos socials no pot ser suportada al 100% per les finances públiques Des de la visura també es reclama dotar de més mitjans l’INH perquè dugui a terme inspeccions sobre l’incompliment de la legislació en habitatge, obrir un espai de denúncia ciutadana sobre els habitatges buits per ajudar a l’administració a detectar els casos i poder obrir expedients d’inspecció i control -una tasca que creuen que podria fer l’INH- i demanar als comuns informació sobre els titulars dels habitatges arrendats i les persones que hi resideixen. També demanen fixar uns preus de lloguer recomanats en funció de la situació geogràfica, els metres quadrats, l’any de construcció i l’eficiència energètica dels edificis; un índex que ha de permetre regular el cost global dels lloguers. Igualment demanen mesures per regular les pujades de lloguers dels locals, despatxos comercials i places d’aparcament i estudiar la possibilitat d’establir pròrrogues, limitades en el temps. La Visura també incideix en canviar el model econòmic per orientar el país cap a un nivell de remuneració superior amb empleats qualificats, regularitzar els pisos turístics obligant que per cada nou pis turístic es posi al mercat un pis de lloguer residencial, endurir les sancions a propietaris que no apliquen degudament la llei, realitzar una consulta popular sobre el model de país que es vol i establir les mesures necessàries per evitar “la romantització de la pobresa actual”.