La població d’Andorra continua creixent amb l’Amèrica del Sud com a principal proveïdor

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

L’increment anual mesurat el mes d’abril es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +3.165 persones (+28,9%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb +357 persones (+0,9%), de nacionalitat espanyola amb +137 persones (+0,7%) i de nacionalitat francesa amb +104 persones (+2,8%). Curiosament, les persones amb nacionalitat portuguesa registren una baixada de -106 persones (-1,2%) respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquesta és la variació anual pel que a fa a ‘Altres nacionalitats’ Dins el grup ‘Altres nacionalitats’, destaca el creixement del nombre de persones amb nacionalitat argentina (45,8%), colombiana (17,4%) i peruana (8,8%), que suposen el 72% de la variació anual de la població estimada al Principat, amb +1.448, +552 i +278 residents, respectivament. Entre les tres nacionalitats són 2.278 persones (86,5%), que s’haurien acollit a la quota general després d’estar una temporada treballada al país i ja disposarien del permís de residència i treball. El 73,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa l’11,5%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,1% restant. Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 30 d’abril del 2024 (91.442 persones), hi ha un increment del 4,5% respecte a la població registrada del mateix mes del 2023 (87.466 persones).