La recaptació d’IGI s’eleva fins als 34 milions el segon trimestre

La recaptació d’IGI s’eleva fins als 34 milions el segon trimestre

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La recaptació d’IGI s’eleva fins als 34 milions el segon trimestre

La recaptació d’IGI s’eleva fins als 34 milions el segon trimestre

L’impost general indirecte, incloent-hi l’IGI interior, el d’importacions i el de transmissions patrimonials, ha suposat uns ingressos per a les arques públiques de fins a 34 milions d’euros el segon trimestre de l’any, 9 milions més que en el mateix període de l’any passat, segons les dades fetes públiques per Estadística.

Pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, des del departament s’explica que la base repercutida ha estat de 1.732,71 milions d’euros el segon trimestre d’enguany, un 50,2% més respecte el període homòleg de l’any anterior, mentre que la quota repercutida ha estat de 68,76 milions d’euros, un 46,3% més pel que fa al mateix període de l’any anterior. Amb la mateixa tendència, la base suportada ha estat de 1.375,37 milions d’euros, un 47,1% més respecte del segon trimestre del 2021, mentre que en la quota suportat ha estat de 56,80 milions d’euros, un 52,1% més.

Quant a l’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 4,15 milions d’euros el segon trimestre de l’any, el 19,3% més respecte al mateix període de l’any anterior. Amb relació a la liquidació de plusvàlues, ha estat de 2,60 milions d’euros, amb una variació interanual del 64,5%. Així mateix, els impostos especials han aportat 9,2 milions i per l’impost indirecte sobre els serveis d’assegurança s’ha obtingut 797.000 euros, fet que eleva els ingressos procedents de la imposició indirecta fins als 48,2 milions euros.

D’altra banda, l’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR) ha generat el segon trimestre de l’any una base de tributació de 22,21 milions d’euros, el 9,8% més respecte al mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat d’1,38 milions d’euros.

Així mateix, i malgrat que es tracta d’un impost de freqüència anual, Estadística destaca que en el cas de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) s’ha constatat, entre les dues publicacions, un increment del 4,9% del nombre de declaracions que han passat de 19.037 a 19.963. Pel que fa a l’impost de societats, cas similar a l’IRPF, les declaracions s’han incrementat un 2% i han passat de e 7.337 a 7.484.

LLEGIR MÉS: https://www.bondia.ad/economia/la-recaptacio-digi-seleva-fins-als-34-milions-el-segon-trimestre