L’Albó té en plantilla 26 dels 32 professionals que necessitaria per atendre els 40 residents que té

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Aquesta informació apareix en la resposta parlamentària per escrit donada a través del ministeri d’Afers Socials per part de la fundació arran d’una pregunta formalitzada pel president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé. L’Albó és un centre d’atenció residencial que ofereix un lloc de vida permanent o temporal a persones amb discapacitat en situació de dependència que, per diferents circumstàncies, no poden continuar vivint a la seva llar, així com els suports necessaris per contribuir al desenvolupament del seu projecte de vida. Els 32 professionals no són tots els que presten servei a la residència de l’FPNS. Hi ha un conveni de col·laboració amb el SAAS que fa que el centre residencial disposi d’un metge referent quatre hores a la setmana, de sis hores mensuals de psiquiatra i d’una permanència diària de 24 hores d’infermeria El centre compta amb dos serveis organitzats en unitats de convivència, que es diferencien segons les necessitats de suport de la persona atesa: la residència assistida, que ofereix un servei de caràcter sociosanitari destinat a persones que requereixen un suport extens i generalitzat, i la llar residencial, un servei de caràcter social, destinat a persones amb una necessitat de suport limitat. Tenint en compte els dos serveis, la residència Albó compta amb un total de 40 persones. Els 40 usuaris es divideixen en 20 i 20. Vint interns que fan ús dels serveis de residència assistida, dels quals tretze són homes i set dones. I vint interns que empren el servei de la llar residencial, dels quals onze són homes i nou són dones. L’Albó hauria de tenir de forma directa, s’ha dit, 32 professionals. Però d’actius n’hi ha 26 i hi ha sis vacants cobertes per prestació de serveis (centre que proporciona atenció sociosanitària a domicili i a centres sociosanitaris). Els 32 professionals no són tots els que presten servei a la residència de l’FPNSM perquè, s’ha insinuat. Hi ha un conveni de col·laboració amb el SAAS que fa que el centre residencial disposi, per compte de l’operadora sanitària, d’un metge referent quatre hores a la setmana, de sis hores mensuals de psiquiatra i d’una permanència diària de 24 hores d’infermeria. Els diversos convenis que té firmats l’Albó, l’FPNSM, estableixen el grau de formació que han de tenir cadascun dels professionals que té en plantilla, i que són un psicòleg, educadors, monitors i auxiliars sociosanitaris. El servei de residència assistida disposa de dos educadors i nou auxiliars sociosanitaris. La llar residencial disposa de dos educadors, set monitors i cinc auxiliars de nit més un psicòleg.