Les conductes de risc disparen el nombre d’infants i adolescents que ha d’atendre Afers Socials

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

El Seaia va obrir 68 nous expedients durant el 2023 i va atenia 239 famílies i, sobretot, 339 infants i adolescents. D’aquests, 134 tenien entre 11 i 15 anys, una etapa complicada de la criança tal i com han admès tant la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, com la directora del departament d’Infància, Adolescència i Joves, Laura Mas. Si el 2023 eren 339 els joves menors atesos, el 2022 havien estat 306, el 2021 se situaven en 293 i el 2020 tot just eren 263. L’increment és més que notable. I tot i que que Marín ho ha atribuït inicialment a l’augment demogràfic, després ha reconegut que arran de la Covid “s’han obert diferents àrees” i s’han posat en marxa nous mecanismes de seguiment des de l’administració que “ens han ajudat a localitzar” nous casos. Malgrat que la negligència dels progenitors o dels adults que tenen cura dels menors continua sent el principal motiu pel qual Afers Socials atén a infants i adolescents (el 31% dels casos és per aquest motiu), l’alça de les conductes de risc, que Mas ha admès que tenen a veure en no pocs casos amb escenaris d’addiccions, sigui a substàncies tòxiques o a tecnologia, ha estat decisiva per a l’augment de casos. La directora ha explicat que a partir dels 11 anys els infants “ja tenen un edat que potser els permet verbalitzar la situació que es troben a casa” i d’aquí, també, que aquesta sigui la franja de més atencions. La titular ministerial ha remarcat també la “feina transversal” que es fa entre ministeris i, per tant, fet que també ha posat en relleu Mas, hi ha casos en què Afers Socials intervé per derivació d’altres departaments de l’administració. En tot cas, i més enllà de la negligència que puguin protagonitzar els adults o les conductes de risc dels menors, el 17% dels casos atesos el 2023 es van deure a conflictes greus entre els progenitors i el 9% de les atencions van ser degudes a violència física soferta pels menors. Laura Mas ha exposat també que un altre dels serveis que té sota la seva adscripció, el de psicologia forense, va tractar l’any passat catorze expedients: vuit per presumptes abusos sexuals i sis més per suposats episodis de maltractament físic agut. Per un tema de sensibilitat i protecció de dades s’ha obviat explicar quants d’aquests afers es van confirmar i es van portar a la via penal. Marín, Mas i la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, han fet una llarga compareixença per fer balanç del 2023 en relació amb el departament d’Infància i Adolescència. LA GAVERNERA Entre les moltes dades que han posat sobre la taula, les compareixents han anunciat que durant l’any passat es va finalitzar la intervenció prop de 70 nuclis familiars i que es van dictar 49 mesures de protecció. És a dir, set de cada cent infants o adolescents tractats el 2023 van ser retirats del seu nucli de convivència habitual, encara que no vol dir que sempre se’ls retirés la custòdia als dos progenitors. Potser en algunes ocasions només se’ls aparta d’un sol d’aquest progenitors. En tot cas, en setze dels 49 casos citats, el menor va acabar ingressant al centre residencial d’acció educativa (CRAE), el popularment conegut com la Gavernera. Va ser el recurs més usat com a mesura de protecció. Durant l’any passat, en aquest centre hi van passar 40 menors dels quals 19, alguns més que els anys precedents, hi van quedar ingressats. Per cert, que la Gavernera continua sense cap d’àrea malgrat que la ministra d’Afers Socials ha assegurat que aviat es donarà resposta a aquesta necessitat atès que hi ha un procés de selecció en marxa per poder cobrir la vacant. Entre les altres mesures de protecció dictades l’any passat també hi ha derivacions a centres terapèutics (11 casos), acolliment per part d’una família extensa (6), derivació cap al CREI (6), habitatges tutelats (4) o acolliment en família aliena. Per cert, que el servei especialitzat d’acolliment familiar ha atès 44 infants i adolescents i 37 famílies. El 41% dels infants que estan en règim d’acolliment fa més de quatre anys que es troben en aquesta situació. -seguirà ampliació-