Les empreses tindran més temps per aprofitar les deduccions per pèrdues a l’impost de societats

Les empreses tindran més temps per aprofitar les deduccions per pèrdues a l’impost de societats

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Les empreses tindran més temps per aprofitar les deduccions per pèrdues a l’impost de societats

Les empreses tindran més temps per aprofitar les deduccions per pèrdues a l’impost de societats

El grup demòcrata esmena la reforma tributària per ampliar de 10 a 17 anys el temps de vigència dels resultats negatius i de les despeses financeres deduïbles, ja que entén que cal donar més marge en haver imposat un pagament mínim del 3%

Les empreses disposaran de més temps per aprofitar les deduccions en l’impost de societats que no puguin fer servir en haver de pagar un mínim del 3% dels beneficis. La majoria parlamentària modificar la llei que impulsar la reforma fiscal per allargar el termini. Passarà de 10 a 17 anys, sempre que les esmenes presentades s’acabin aprovant durant el treball en comissió. Els grups que donen suport al Govern també incrementen els incentius per posar habitatges a lloguer i per col·laborar amb el mecenatge i patrocini d’activitats culturals o esportives.

Un dels objectius de la reforma fiscal que es troba des de l’abril a tràmit parlamentari és assegurar que tota societat que tingui beneficis a finals d’un exercici aporti un mínim del 3% a l’Estat. Fins ara, amb les deduccions existents, no eren poques les empreses que, tot i tancar amb guanys, acabaven estalviant-se pagar cap tribut. Per això, es limita l’ús d’aquestes fórmules que afectaven les despeses financeres o els resultats negatius d’anys anteriors.

El problema, segons s’havia apuntat des del teixit empresarial, és que es mantenia el mateix temps durant el qual es podien fer servir aquestes deduccions. Seguia sent un màxim de deu anys. S’advertia que, en molts casos, es podien acabar perdent i es reclamava més temps.

La petició no va ser atesa pel Govern. En canvi, sí que l’ha acceptat la majoria parlamentària, com es pot comprovar amb les esmenes presentades pel grup demòcrata al projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres. De fet, s’han elevat fins a 29 propostes de modificació i algunes d’elles son significatives.

En particular la que afecta el termini durant el qual es poden fer servir les deduccions per les despeses financeres netes i per les bases de tributació negatives -és a dir, les pèrdues d’anteriors exercicis-. Les esmenes fan que s’ampliï de deu a disset anys i es justifica pel fet que “es limita la capacitat d’aplicació (…), ja que es marca un impost efectiu mínim del 3%”. Pel que fa a altres deduccions, s’allarga el període previst al text inicial de tres a sis anys.

Des de Demòcrates també s’aposta per incrementar l’incentiu fiscal ja previst al projecte legislatiu original per l’arrendament d’habitatges a preu assequible. D’aquesta forma, es considera que es pot “alleugerir la problemàtica de la manca” de pisos de lloguer. Així, on la llei inicial establia la possibilitat de reduir la base de tributació en un import equivalent al 2% dels ingressos procedents d’aquesta activitat si la renda era inferior a 900 euros mensuals, la proposta de DA és incrementar aquest percentatge al 5% i sempre que “s’obtingui una renda inferior a 8 euros metre quadrat i l’import total de la renda no superi els 1.200 euros mensuals”.

Un altre grup d’esmenes té la intenció d’ampliar els supòsits i les possibilitats que el suport de les empreses a activitats culturals i esportives via el mecenatge, el patrocini o l’esponsorització permeti reduir la quota de l’impost. En el primer dels casos, la minoració de la quota podrà arribar a ser del 25%, mentre que, en el segon, es podrà deduir el 10% de les despeses i inversions realitzades en aquests esdeveniments. A banda, també es crea l’opció de tenir incentius fiscals per participar en projectes declarats d’interès nacional, com ara “esdeveniments ocasionals d’especial transcendència i projecció esportius, culturals, científics o socials”.  

LLEGIR MÉS: https://www.altaveu.com/actualitat/finances/empreses-tindran-mes-temps-aprofitar-deduccions-perdues-impost-societats_43752_102.html