L’obertura del casino dispara el nombre de persones a qui es prohibeix l’accés a sales de joc

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Així ho posa en relleu la mateixa entitat en la seva memòria anual, document al qual ha tingut accés Altaveu. Al llarg de l’any passat, es van gestionar fins a 57 prohibicions per accedir a una sala de joc. D’aquestes, la gran majoria van ser demanades pels mateixos interessats. És a dir, eren persones, un total de 54, que, conscients de la seva addició i del perill que pot comportar, van sol·licitar voluntàriament que se’ls apliqués la mesura. Paral·lelament, el CRAJ va aplicar aquesta restricció a tres persones més però, en aquest cas, obeint una resolució de la Justícia. La xifra suposa un considerable salt si es compara amb la que havia estat habitual. Les prohibicions d’accés, siguin volgudes o no, s’havien mogut tradicionalment entorn la vintena. Per exemple, 18 el 2021 i 25 el 2022. Cert, fins a l’any passat, això només afectava un establiment: el bingo. Des del març del 2023, hi ha un altre espai de joc al país, i aquest molt més gran i amb moltes més opcions: el casino. I aquest és el motiu al qual el CRAJ atribueix aquest elevat nombre de peticions. De fet, suposa més que duplicar les xifres del 2022: un 228% més. A la vegada, també ha estat important el creixement de les demandes contràries. És a dir, gent que, ara, fa la sol·licitud perquè s’aixequi la prohibició. En aquest cas, si el 2022 es van gestionar només 13, enguany el salt arriba fins a 46. Una altra activitat clau de l’organisme és la gestió de les diferents llicències vinculades a l’activitat del joc, des de la mateixa que autoritza el funcionament del casino, la de classe A, a la d’aquelles entitats que volen fer rifes benèfiques. Durant el 2023, es van instruir fins a 422. Les més nombroses van ser les de classe E. Es tracta del permís que autoritza qui el té a celebrar concursos amb intervenció de l’atzar o rifes, fer loteries de promoció o també vendre’n participacions. És el cas, per exemple, d’una promoció amb sorteig que faci un centre comercial. Aquest tipus de llicències suposen gairebé la meitat (48,5%) de totes les atorgades durant l’any passat pel CRAJ. Van passar de les 187 concedides el 2022 a un total de 206. Per tant, creixen de forma important: un 10%. També augment els permisos per a l’explotació de quintos tradicionals o fires benèfiques: de 51 a 62. Des de l’entitat es parla obertament d’una “considerable recuperació” gràcies al fet que van anar desapareixent les restriccions i dificultats que, els anys anteriors, havia comportat la pandèmia. Una altra tipologia important és la de classe H. Bàsicament, és la que permet a diferents establiments distribuir loteries estrangeres (bàsicament les de la SELAE) tot i no ser un dels quatre despatxos oficialment autoritzats. És el car, per exemple, d’alguns bars o altres comerços que, tradicionalment, també havien venut dècims de loteria. L’any passat es van atorgar 29 més, que se sumen a les 104 del 2022, any en què el gruix de permisos ja es van concedir. Per altra banda, la posada en marxa del casino també va comportar un fort creixement de les llicències de classe I. Són les que necessiten els treballadors que han d’estar a les sales de joc de l’establiment i que, ara, se sumen als que ja tenien aquest permís per estar al bingo. Des d’UNNIC se’n van demanar i atorgar fins a 106.