Fitch Ratings preveu una inflació mitjana per aquest 2024 del 3,8% però amb risc d’anar a més

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Aquestes dades es contenen en l’informe sobre el ràting del país que la qualificadora ha emès les darreres hores. Fitch Ratings parla d’estancament de l’economia si no hi ha diversificació o dels grans costos per a l’Estat que suposarà l’envelliment de la població. Com ja es va explicar a partir d’un comunicat del Govern, l’agència lloa el nivell d’endeutament del país en el seu conjunt i els superàvits de les administracions. El ràting país el situa en A- amb perspectiva positiva. Aquesta mateixa qualificació fa temps que perdura. [related:articles:1] L’informe, al qual ha tingut accés l’Altaveu, exposa, entre altres coses, que “la inflació a Andorra s’ha reduït més lentament que la dels seus companys, un reflex de la seva alta dependència dels béns importats. Al març, la inflació era del 4,1%, enfront del 3,3% d’Espanya, el principal soci comercial d’Andorra. Preveiem una inflació mitjana del 3,8% aquest any. El risc de pressions inflacionistes persistents es manté, desafiat per un mercat laboral ajustat”. Quan l’anàlisi de Fitch Ratings fa referència a al creixement econòmic, ho fa en el següents termes: “Preveiem que l’economia andorrana s’expandeixi un 1,5% el 2024 i un 1,7% el 2025, després d’un creixement real de l’1,4% el 2023. Els sectors de la construcció i el turisme seguiran sent motors clau del creixement.” L’agència manté que “com a economia petita i altament concentrada (sobretot en turisme i banca), amb limitacions de capacitat en l’oferta de treball, el potencial de creixement a mitjà termini és limitat (al voltant de l’1,5%)”. “Preveiem que l’economia andorrana s’expandeixi un 1,5% el 2024 i un 1,7% el 2025, després d’un creixement real de l’1,4% el 2023. Els sectors de la construcció i el turisme seguiran sent motors clau del creixement” Fitch Ratings recorda que el Govern “es compromet a reforçar l’atractiu del país per a inversions d’alt valor, amb un projecte de llei de reforma de la inversió estrangera previst que s’apliqui aquest any”. I és que en opinió de Fitch, “una major integració amb la UE amb un acord d’associació hauria de donar suport a la diversificació econòmica a mitjà termini”. Quant als factors associats a l’envelliment de la població, Fitch recorda que caldrà una reforma de les pensions. “A mitjà i llarg termini, la sostenibilitat del deute s’enfronta a reptes per les pressions demogràfiques i l’augment de la despesa relacionada amb l’edat. El fort creixement demogràfic ha retardat fins ara el dèficit de la caixa pública de seguretat social, previst pel govern al voltant del 2026 (anteriorment el 2024)”. I recorda, segons l’FMI, que Andorra s’enfronta a un dels augments més grans de la despesa pública en pensions d’Europa durant el període 2019-2045″. I és que, continua l’agència de qualificació de ràting, “els costos fiscals de l’envelliment es veuen una mica mitigats per l’important fons de pensions d’Andorra (amb uns actius aproximadament el 42% del PIB)”. Amb tot, per a Fitch Ratings “la reforma de les pensions i el sistema sanitari segueixen sent prioritats clau per al Govern. Hi ha un consens polític per esbossar la reforma del sistema de pensions per al 2025”. SECTOR BANCARI L’informe també parla de la resiliència presumpta del sector bancari. I exposa que “els bancs andorrans mantenen coixins de capital i liquiditat satisfactoris per sobre dels requisits. La rendibilitat ha estat resistent en els últims anys i se situa per sobre dels nivells previs a la pandèmia”. La cartera creditícia dels bancs, remarca el treball de Fitch Ratings, està concentrada i té una gran exposició al sector immobiliari. Tanmateix, els riscos d’aquest segment s’han de contenir malgrat els tipus d’interès més alts, ja que el creixement demogràfic i l’oferta limitada d’habitatge estan donant suport al mercat immobiliari nacional. “Les condicions de finançament més restringides han fet que el crèdit al PIB del sector privat estigui per sota de la tendència. No obstant això, com a mesura cautelar, l’autoritat financera va anunciar un augment del coixí anticíclic del sector fins al 0,5% a partir del 4T23, amb plena eficàcia a partir del 4T24. Aleshores es preveuen increments progressius del 0,5%, fins que el coixí anticíclic arribi a l’1,5% a finals de 2026”, conclou.