Un 54% dels professionals titulats autoritzats l’any passat eren espanyols

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

L’any 2022 es van concedir 316 autoritzacions per a professionals titulats. L’augment anual, comparant amb el 2021, és del 6,4%. Així mateix, per nacionalitat, el 54,1% del total eren espanyols i el 27,8% eren andorrans. Respecte al tipus d’ocupació, el 57% de les autoritzacions concernia a professionals associats a titulacions de segon i tercer cicle universitari i similars, i el 23,7% a tècnics i professionals de suport. Pel que fa al total d’inscrits, l’any 2022 eren 3.309 professionals titulats inscrits en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, la qual cosa representa un augment de 237 professionals titulats respecte als que hi figuraven a finals de l’any 2021. L’increment anual és del 7,7%. Per nacionalitat, el 48,0% dels professionals titulats actius inscrits eren andorrans i el 40,7% eren espanyols. En relació amb el tipus d’ocupació, el 57,2% del total corresponia a professionals associats a titulacions de segon i tercer cicle universitari i similars i el 25,6% associats a titulacions de primer cicle universitari i similars. Finalment, pel que fa al nombre de professionals titulats donats de baixa, l’any 2022 se’n van registrar 79, xifra que suposa un augment del 21,5% en comparació amb l’any 2021, exercici en el qual se’n van donar de baixa 65. Del total de les baixes registrades, el 46,8% corresponia a professionals titulats andorrans.