Un pilar dels ingressos

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La construcció és un pilar de l’economia andorrana i representa una entrada de capital a tots els comuns a través de l’impost sobre la construcció, la cessió del sòl i l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. Després d’uns anys de creixement i bonança en aquest sector, colpeja una crisi de l’habitatge i la reflexió de quina capacitat té el país de continuar creixent. Davant aquest canvi de paradigma, els comuns plantegen un futur amb una reducció dels impostos percebuts de la construcció i com pot afectar això al desenvolupament de les diferents parròquies. Per alguns responsables de departaments de finances i habitatge dels comuns consultats cal pensar en el benestar dels residents i en paral·lel aconseguir diversificar les fonts d’ingressos comunals. Tanmateix, cal avançar-se també a com pot afectar això a l’ecosistema que viu de l’activitat econòmica del maó.