Els educadors són els que menys cobren en una administració amb sou rècord a la policia: 8.800 euros

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Aquestes dades es poden extreure d’una relació de registres -els 7.420 citats- anonimitzats. La llista, que s’ha d’analitzar de forma molt detallada per treure’n conclusions més afinades encara, va ser lliurada pel Govern al grup parlamentari de Concòrdia arran d’una demanda d’informació feta per aquesta formació, que volia saber l’estat remuneratori de l’administració general. Rere el salari del càrrec directiu de la policia, la segona quantitat més elevada que s’abona de manera fixa -no s’especifica si és bruta o no, però comparant-ho amb altres dades publicades al BOPA es pot concloure que són salaris mensuals bruts- és la que correspon a l’assessor del ministeri de Finances per a les negociacions en matèria de serveis financers amb la UE. En aquest cas no hi ha dubte que els 7.957,50 euros corresponen a Álvaro García Navarro, ara ja nacionalitzat andorrà, contractat com a càrrec de relació especial, i assignat a la secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals. En el llistat referit, hi apareixen una dotzena de càrrecs de relació especial, uns 35 salaris considerats ‘polítics’ i prop de 600 (al tomb de 560) corresponents a personal interí. La resta són qualificats com a funcionaris. Dels 7.420 registres generats, n’hi ha uns 120 amb un salari igual a zero euros. Per tant, és personal ja no actiu o donat de baixa. REMUNERACIONS La remuneració més baixa que apareix al llistat són 699 euros per a un interí del departament de Política Lingüística. Evidentment no es pot tractar d’una mensualitat ordinària. El llistat de nòmines està produït a final del mes de juliol. Sí que és clar que els salaris més baixos es troben al món educatiu, a l’Escola andorrana. Quedi clar que en les dades hi ha unes nomenclatures que tècnicament permetin discernir de quina tipologia de treballador es tracta. Per exemple, un col·laborador educatiu o un docent. La secretaria general de Govern és la que té adscrites les nòmines de la majoria d’alts càrrecs polítics de l’executiu, començant pel cap de Govern (7.146 euros), seguint per diversos ministres (a raó de 6.075 euros) i altres càrrecs a raó de 5.628 euros o 5.181 en funció de cadascuna de les designacions o persones En tot cas, els salaris més baixos, s’ha dit, apareixen a l’Escola andorrana, amb remuneracions de 1.097 euros, 1.135 euros, 1.153 euros, 1.393 euros, 1.440 euros o 1.528 euros. Quedi clar que hi ha una remuneració de naturalesa política al departament d’Afers Bilaterals d’Exteriors de 1.210 euros o un registre de 874 euros per a un interí (o interina) de la policia. Deixant de banda els cossos especials uniformats, a protocol hi ha un salari de 1.704 euros. Si es va a l’altre extrem, i es deixa novament els uniformats de banda, s’observa un salari de 7.180 euros al departament d’Intervenció. Aquest sou es considera de naturalesa política. La secretaria general de Govern és la que té adscrites les nòmines de la majoria d’alts càrrecs polítics de l’executiu, començant pel cap de Govern (7.146 euros), seguint per diversos ministres (a raó de 6.075 euros) i altres càrrecs a raó de 5.628 euros o 5.181 en funció de cadascuna de les designacions o persones. Ja s’ha esmentat que el llistat és anònim. Més nòmines altes es troben a Afers Multilaterals (6.640 euros, on també hi ha una altra remuneració de 5.795 euros), a Mobilitat (6.499 euros) o a Turisme (6.162 euros). A Tributs (5.951 euros), Justícia i Interior (5.942 euros i diferents nòmines a raó de 5.298 euros) i sistemes educatius (5.953 euros) també hi ha remuneracions elevades. A Urbanisme (5.757 euros), Afers Bilaterals (5.795 euros) o Registres Jurídics (5.712 euros) també hi ha nòmines altes. I al departament d’informàtica hi ha diversos salaris entre 4.800 i 5.290 euros. El cap de Govern té algun que altra càrrec de relació especial a raó de 5.181 euros i la secretaria d’Estat de Salut una adscripció a raó de 5.393. COSSOS UNIFORMATS Els salaris més elevats es troben a la policia, a banda de la nòmina de 8.800 euros n’hi ha una de 7.876 euros, una altra de 7.689 i una tercera de 6.362 euros. Evidentment, hi ha uns tres centenars de funcionaris i, en conseqüència, són moltes les xifres que apareixen en relació amb els treballadors del cos d’ordre. Si es miren els darrers registres, que suposadament corresponen als funcionaris que s’han anat incorporant més tard, hi ha diverses nòmines de 2.226 euros. Les darreres promocions o incorporacions tindrien uns salaris de 2.035 euros i també de 1.583,97 euros. Les referències són sempre, segons estableix el llistat, al salari fix (i brut, segons les pròpies conclusions, en aquest darrer cas, de l’Altaveu). [related:articles:1] Als bombers, la nòmina més alta localitzada és de 5.256 euros. I com en el cas de la policia hi ha molts nivells salarials. Si es va a cercar els més baixos se situen en un escalat que va de 1.674 euros a 2.215 euros, passant per nòmines de 1.762 euros, 1.933 o 2.053. Al cos penitenciari la remuneració més elevada que apareix és de 5.140 euros. Com que hi ha funcionaris de força antiguitat, la mitjana és força notable. Hi ha molts salaris al tomb de 3.500 euros. I les nòmines més baixes són de 1.603 o 1.701 euros. Finalment, la nòmina més alta als banders se situa en 3.587 euros i la més baixa al tomb dels 1.625 euros.