L’AFA decidirà el contingut dels plans de bancs i financeres si varia massa un índex de referència

L’AFA decidirà el contingut dels plans de bancs i financeres si varia massa un índex de referència

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

L’AFA decidirà el contingut dels plans de bancs i financeres si varia massa un índex de referència

L’AFA decidirà el contingut dels plans de bancs i financeres si varia massa un índex de referència

La modificació legislativa que ha d’adaptar la nova normativa europea ha estat enllestida per la comissió de Finances i Pressupost i serà votada en la propera sessió de Consell General

La comissió legislativa de Finances i Pressupost ha deixat enllestida per a la seva votació la modificació de la Llei sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús del mercat i els acords de garantia financera. El text, doncs, es podrà votar a la propera sessió del ple. El treball a l’òrgan legislatiu ha estat ràpid, amb tot just dues esmenes, una de les quals trasllada a l’Autoritat Financera (AFA) la responsabilitat d’ordenar l’actualització dels contractes afectats per nous índexs de referència.

El projecte legislatiu, tramitat al març pel Govern, té com a objectiu adaptar a la legislació andorrana disposicions jurídiques europees que s’han d’anar implementant seguint els compromisos adquirits internacionalment, sobretot pel que fa a matèria bancària i financera. Així, s’incorpora normativa relativa als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d’operacions. També inclou el que estipula el reglament de la UE sobre transparència en les operacions de finançament de valors i sobre els índexs de referència en els instruments financers.

Després d’uns mesos, els grups només van presentar dues esmenes. Més concretament, des de Demòcrates. Una d’elles fa referència a l’obligació establerta al text original per la qual els contractes amb clients anteriors a la seva entrada en vigor s’haurien d’actualitzar per especificar els índexs de referència -sigui un o més- que s’emprarien a partir de llavors. També especificava què havien de contenir els plans que les entitats havien de tenir en cas que aquests índexs varien de forma important.

La llei definitiva, però, no inclourà aquests dos punts. Així, des de DA s’entén que “té més sentit que es pugui determinar per comunicat tècnic de l’AFA”, ja que “aquests elements requereixen de la suficient flexibilitat del supervisor per determinar que s’entén per plans sòlids”.

La segona de les esmenes s’ha aprovat bàsicament per corregir un error del text inicial. En concret, una confusió entre “operacions en derivats financers” (llei original) i “operacions de finançament de valors” (definitiva). Totes dues propostes de modificació s’han aprovat per majoria, però no per unanimitat.

Ara, per tant, el projecte legislatiu està preparat per a la seva aprovació al ple. Es portarà a la propera sessió de Consell General, en principi prevista per al dia 10 de novembre.

LLEGIR MÉS: https://www.altaveu.com/actualitat/finances/afa-decidira-contingut-plans-bancs-financeres-si-varia-massa-index-referencia_43240_102.html