La direcció del SAAS manté que amb l’actual conveni col·lectiu es va posposar la prima per objectius

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Aquestes apreciacions les fa la direcció de l’operadora sanitària pública del Principat en una comunicació interna enviada al personal, i en la qual comunica, entre altres coses, que s’ha encarregat un estudi jurídic extern per avaluar allò que reclama el comitè d’empresa i la branca sanitària de l’USdA donant per fet que les primes per objectius (DPO) haurien de ser vigents de nou des del 2022 i, en conseqüència, aquesta reclamació serà objecte d’una demanda civil-laboral que ja haurien avalat, aproximadament, prop de 200 dels 1.200 treballadors del SAAS. [related:articles:1] Justament, i en paral·lel o com a resposta, el comitè d’empresa molt majoritàriament controlat per representants del SAAS, ha emès un altre comunicat en què, entre altes coses, s’hi esmenta que “es diu que el SAAS té previst la implantació de les DPO a partir del 2025. Aquesta informació és capciosa i interessada. És cert que vol acceptar-les al nou conveni. Aquest se signarà, si tot va bé, l’octubre del 2025. Per tant, les primeres DPO es proposaran al juny del 2026. És a dir, es cobrarien al juliol del 2027. Amb aquest procés guanyem quatre anys, és a dir, quatre sous”. LA COMUNICACIÓ DEL SAAS La direcció del SAAS, en la comunicació recentment tramesa, “ratifica el seu compromís amb la millora de les condicions laborals de tot l’equip professional del SAAS, en el marc del diàleg social i la negociació col·lectiva que es du a terme a la taula de negociació compartida”. I afegeix el comunicat que “les propostes rebudes del comitè d’empresa pel pròxim conveni col·lectiu, entre les quals s’inclou la recuperació de la DPO, estan actualment en fase d’anàlisi i la seva negociació començarà en breu”. “Les propostes rebudes del comitè d’empresa pel pròxim conveni col·lectiu, entre les quals s’inclou la recuperació de la DPO, estan actualment en fase d’anàlisi i la seva negociació començarà en breu” Com s’ha dit, es remarca que les primes per objectius “ja van formar part de les negociacions del conveni col·lectiu, actualment en vigor fins a octubre de 2025, i va ser acordat, per ambdues parts, que aquest tema continuaria sent motiu de negociació en el pròxim conveni”. La direcció, es manté en la comunicació, “coincideix en el fet que la retribució variable és una eina clau per reconèixer i promoure el talent, a la vegada que impulsa el desenvolupament de l’organització”. Així mateix, es remarca, “la seva implementació requereix també d’un compromís compartit per establir objectius i indicadors d’avaluació ben definits, així com una estructuració del procediment per garantir l’equitat i l’assoliment satisfactori de la seva utilitat”. En aquest punt, la cúpula del SAAS deixa clar que “en cap moment s’ha mostrat negativa a estudiar la sol·licitud del comitè d’empresa i l’USdA, una decisió mal fonamentada pot acabar repercutint negativament sobre aquesta organització”. Per això, s’explica en la comunicació tramesa a tot el personal i a la qual ha tingut accés l’Altaveu, “s’ha considerat prudent i oportú realitzar una consulta jurídica per experts externs al SAAS”. Segons fonts coneixedores de la situació, la direcció del cas, internament hauria detectat incongruències o inexactituds en la interpretació que el comitè d’empresa hauria fet de les normes reguladores de les DPO. En tot cas, clou la direcció en la seva comunicació, “quan disposem d’una opinió jurídica independent i fonamentada que complementi i contribueixi a disposar del millor criteri possible davant aquest tema rellevant” tot plegat serà explicat. ELS ACLARIMENTS DEL COMITÈ D’EMPRESA Com s’ha dit, de forma paral·lela o com a resposta a la comunicació de la direcció, el comitè d’empresa i la branca sanitària de l’USdA han emès un considerant d’aclariments força ampli. Comença dient que “la recuperació immediata de les DPO es va demanar per escrit al SAAS a través del comitè d’empresa el febrer del 2024” i s’explica que abans d’engegar qualsevol demanda “es va ver consulta sobre la llei que ens empara”. Dita consulta jurídica no hauria deixat suposadament cap dubte sobre el fet que la llei “s’estava incomplint”. “És una reclamació econòmica judicial. Quan s’hagi creat jurisprudència, qualsevol podrà reclamar, però engegant el seu propi procés individual Si es recuperen les DPO gràcies a aquest procés, tots els treballadors les cobraran a partir de la seva implantació, no de forma retroactiva si no es reclama personalment” També es va demanar una reunió urgent, segons aquest aclariment sindical, amb la ministra de Salut, Helena Mas, i el gabinet jurídic de Govern per tractar la qüestió i “la resposta va ser: ‘ja us reunireu amb el SAAS per parlar del nou conveni abans d’octubre del 2025”. El passat 14 de maig, representants sindicals haurien mantingut una trobada amb inspecció de treball per “sol·licitar un informe sobre l’incompliment de la llei per tal de donar cos a la demanda”. Es pretenia tenir una resposta abans de l’assemblea de treballadors que va donar via lliure a la interposició de la demanda. Però, a parer del comitè, “es va incomplir aquesta promesa i no tenim encara, a dia d’avui, la resolució, fet que ens fa pensar que no interessa a Govern emetre la resolució, doncs si fos favorable a ells ja l’haurien emesa”. Després, i entre altres coses, just com a darrer element, s’exposa el calendari de recuperació de les DPO si haguessin d’entrar en el nou conveni col·lectiu, que és el que, com s’ha dit, manté la direcció del SAAS. El comitè exposa altres elements de caràcter més tècnic com pot ser la justificació de perquè es demanen 100 euros als afiliats que es vulguin adherir a la demanda -200 si no són els interessats afiliats a l’USdA- i es recorda que aquests diners són una provisió de fons pel cost del procés judicial, no pas per pagar la minuta de l’advocat, que “no cobrarà si no es guanya. Si es guanya, cobrarà un percentatge mínim de cada cas guanyat, que no del total que el SAAS acabi abonant als treballadors”. S’explica en la comunicació perquè són necessàries les nòmines que es demanen per formalitzar la demanda i es matisa que l’acció judicial que es planteja “és una reclamació econòmica judicial. Quan s’hagi creat jurisprudència, qualsevol podrà reclamar, però engegant el seu propi procés individual Si es recuperen les DPO gràcies a aquest procés, tots els treballadors les cobraran a partir de la seva implantació, no de forma retroactiva si no es reclama personalment”.