Més temps per tenir documents en préstec a les biblioteques

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La normativa, un cop es publiqui al BOPA, suplirà l’existent des de l’any 2012. Entre altres aspectes, actualitza la reglamentació pel que fa a la protecció de dades personals. Ara bé, els canvis que més afectació tindran per als usuaris són els que fan referència als terminis de préstecs de documents. Així, a partir d’ara es podran demanar prestats fins a vuit documents -siguin impresos (llibres, revistes o altres), audiovisuals o sonors- i durant més temps. Si, fins ara, el límit era de 21 dies amb la possibilitat d’una pròrroga de 21 més, això s’allarga. El primer termini serà d’un mes amb opció a un altre d’addicional. Aquesta normativa també afecta les biblioteques comunals. També es fa un annex que regula el préstec de llibres i revistes electròniques mitjançant la plataforma E-biblio. Així, en aquest cas, el termini de cessió s’amplia de tres a quatre setmanes i el nombre de documents que es poden demanar a la vegada passa de dos a quatre. Un altre annex desenvolupa els criteris d’acceptació de documents que pot rebre la biblioteca en donació, que hauran de tenir una antiguitat màxima de deu anys.