142 dones d’Andorra van anar a avortar a Catalunya l’any 2023

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Són dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i només contemplen les dones que han anat a interrompre l’embaràs voluntàriament a centres públics catalans i no les que ho han fet en els privats. Pel que fa a les edats, es concentren bàsicament entre els 20 i els 34 anys. En setze casos tenen menys de vint anys. El mateix nombre entre 35 i 39 anys i en 19 ocasions la dona tenia més de 39 anys. Aquesta darrera franja d’edat continua creixent, tenint en compte que l’any anterior eren deu. Per tant, pràcticament s’han doblat. D’altra banda, el 70% eren solteres (96), mentre que un 29% eren casades. En quatre ocasions, la persona era separada i en un cas, divorciada. Així mateix, gairebé el 80% tenien estudis de batxillerat o formació universitària i la gran majoria (81%) eren assalariades. El 8,5% eren estudiants i el 5% treballadores per compte propi.