Educació exigeix compromís de confidencialitat per escrit a tots els intervinents en exàmens

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Aquestes mesures, adoptades per l’àrea d’inspecció i avaluació educativa s’impulsen després de l’escàndol de la filtració dels exàmens d’algunes de les matèries de les POB la passada primavera. De fet, arran d’aquell fet, el ministeri va arribar a denunciar el cas a la policia. I el servei de l’ordre, després de prendre declaració a diversos estudiants i altres persones, ja hauria confeccionat l’informe corresponent i l’hauria elevat a l’autoritat judicial perquè adopti les decisions que escaigui. Segons les fonts consultades, poc o res ha transcendit del resultat de l’estudi policial, que aparentment no assenyalaria ningú de forma clara perquè, entre altres coses, s’hauria tingut clar que hi hauria excessives persones amb accés als exàmens, amb la qual cosa seria molt complicat poder determinar sense por a errar-la qui hauria pogut passar els documents. Des de integrants del ministeri a personal auxiliar siguin del propi departament o d’altres àrees de l’administració. La filtració va ser denunciada oficialment a la policia i el servei de l’ordre, després de prendre declaració a diversos estudiants i altres persones, ja hauria confeccionat l’informe corresponent i l’hauria elevat a l’autoritat judicial perquè adopti les decisions que escaigui Sigui com sigui, ara tots els intervinents en el procés d’elaboració d’exàmens hauran de tenir clar que les dades són reservades. “La informació continguda en els documents i en els temes tractats oralment o per escrit relatius als processos d’elaboració, administració i correcció de les proves oficials, es considera confidencial”, remarca el document que es fa signar a totes les persones que participen del procés. “Els professionals que participen en aquests processos estan sotmesos a un grau de confidencialitat màxima, en ser el ministeri encarregat de l’educació qui és, en última instància, el propietari de la informació.” En dit document de compromís que necessàriament s’ha de firmar a no ser que es vulgui quedar fora de qualsevol procés examinador s’hi diu entre altres coses que “el personal del cos especial d’Educació és obligat explícitament a no divulgar la informació tractada, no publicar-la, no cedir-la, ni posar-la, directament o indirectament, a disposició de tercers, ni totalment ni parcialment, fins i tot dels seus familiars o d’altres persones que no estiguin específicament autoritzades a accedir a aquesta informació, sigui quin sigui el suport que la contingui”. Encara que es té clar que d’aquesta forma no s’elimina del tot el risc de filtracions, sí que es considera que deixant clar als intervinents en el procés que poden incorre explícitament en responsabilitat legal es reduirà encara que sigui l’eventual cuquet de poder fer algun comentari o passar alguna informació de les proves educatives que es facin.