Concòrdia reclama suspendre les negociacions amb la UE

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Concòrdia ha emès aquest diumenge un comunicat en què recorda que divendres la Comissió Europea i el Principat de Mònaco van acordar suspendre provisionalment les negociacions per a l’Acord d’associació d’entrada al mercat únic. La UE va remarcar en el seu comunicat oficial que “la Comissió Europea seguirà disposada i llesta a continuar les negociacions en el futur per a un acord d’associació (amb Mònaco)”. En el comunicat emès per la Comissió Europea es detallava també la intenció d’aquesta de procedir amb les negociacions de l’acord amb Andorra i San Marino, amb l’expectativa de concloure’l en els propers tres mesos. “És important per Andorra trobar un millor encaix al mercat europeu, però ha de ser de manera gradual i conservant la seva independència legislativa. L’alternativa, tal com també ha plantejat el parlament del Principat de Mònaco, és la negociació sectorial amb la Unió Europea, per tal d’apropar de forma progressiva i sense sobresalts el mercat andorrà i l’europeu” L’executiva de Concòrdia s’ha reunit per valorar totes les declaracions fetes, tant per la Comissió Europea com pel Principat de Mònaco. Examinades aquestes, Concòrdia demana la suspensió provisional de la participació andorrana a les negociacions de l’acord d’associació d’entrada al mercat únic. “La suspensió provisional monegasca demostra la voluntat de la Comissió Europea de reprendre la negociació en un futur, d’així considerar-ho les parts, i sense conseqüències negatives directes pel Principat de Mònaco. És important remarcar que la pròpia Unió Europea es troba en constant transformació i que cada cinc anys es produeixen canvis d’interlocutor, fent possibles escenaris anteriorment no plantejats”, recorda la formació parlamentària. Concòrdia “és un partit que creu en la importància de refermar els lligams d’Andorra amb les institucions de la Unió Europea, però sempre de forma gradual, des d’una perspectiva pragmàtica i mesurant prèviament els impactes que els nous acords poden suposar”. El partit és conscient que el context del Principat de Mònaco i d’Andorra no és el mateix, però “constata preocupacions comunes després d’analitzar les declaracions públiques dutes a terme els darrers dos dies al Principat”. És important per Andorra “trobar un millor encaix al mercat europeu, però ha de ser de manera gradual i conservant la seva independència legislativa. L’alternativa, tal com també ha plantejat el parlament del Principat de Mònaco, és la negociació sectorial amb la Unió Europea, per tal d’apropar de forma progressiva i sense sobresalts el mercat andorrà i l’europeu”. “L’adopció d’un acord d’associació que consolidi l’entrada genèrica d’Andorra al mercat interior europeu no s’adequa amb el manteniment de les singularitats d’Andorra, ni permet aprofitar plenament les oportunitats que el país té actualment”. Res fa pensar tampoc que, de per si i sense mesures d’acompanyament, l’economia andorrana es diversifiqui d’entrar al mercat interior tal com ha estat plantejat fins ara, segons que considera Concòrdia. ELS MOTIUS QUE PORTEN CONCÒRDIA A DEMANAR L’ATUR · Privatització, no negociable segons la pròpia Comissió Europea, d’Andorra Telecom en un termini inferior a 10 anys, fet que implicaria renunciar als ingressos que l’empresa suposa per al Govern, liberalitzar el mercat, i per conseqüent perdent la vocació estratègica i de servei públic al sector de les telecomunicacions. · Pèrdua de control en l’autorització prèvia de la inversió estrangera directa davant de l’entrada de capital estranger en sectors ja consolidats, i la continuació del procés de substitució de comerços i empreses existents sense aportar valor afegit. · Impossibilitat d’excepcions reals a la lliure prestació de servei pels professionals liberals de la UE dins del nostre país, fet que posaria en risc a bona part dels professionals titulats. · Indicació que no és possible mantenir per part andorrana, de forma indefinida, un sistema de quotes migratòries que garanteixi una demografia sostenible per la qualitat de vida i una relació equilibrada amb la natura. · Negativa definitiva de la UE a crear un tribunal ad hoc, similar al de l’Espai Econòmic Europeu, que decideixi en cas de desacord entre els representants andorrans i els de la Comissió Europea. Subordinació a les decisions del Tribunal de Justícia de la UE. · L’absència d’estudis d’impacte econòmic de l’acord. · Que la informació proporcionada pel Govern a la ciutadania no inclogui els riscos i efectes negatius esperables de l’acord.