El personal del SAAS reclama una catorzena paga a l’estiu i millores salarials per sobre de l’IPC

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Només una tercera part dels consultats potencials han respost l’enquesta, això és cert, i un de cada tres treballadors del SAAS, entre aquells que han contestat, suspenen l’ambient de feina en general, encara que si es tracta d’analitzar el seu grup o unitat en particular el clima de treball millora una micona. L’USd’A ha continuat aquest dissabte revelant algunes dades més de la consulta realitzada els darrers dies. [related:articles:1] En concret, ha exposat dos elements més. D’una banda, es demana si els treballadors del SAAS, vista la situació laboral, es plantegen abandonar l’empresa i, de l’altra, possibles arguments per millorar l’ambient de treball. Respecte de la primera qüestió, el 40% dels que responen la consulta asseguren que no han pensat en abandonar el lloc de treball perquè no hi ha alternativa. I el 32% més argumenta que mai no s’ha plantejat deixar el SAAS. L’altra part es divideix entre un 21% que reconeix que està buscant feina a Andorra i el 6,5% més que cerca treball fora del país. Quant als aspectes que contribuirien a millor la situació laboral, són tres els grans paràmetres que se citen, en el marc d’una pregunta de múltiple resposta. És a dir, el personal pot indicar més d’una circumstància que contribuiria a millorar l’ambient de feina. Així, el 80,6% ressalta que seria convenient una catorzena paga a l’estiu, un 72,6% demana millores salarials per sobre de l’IPC i el 71% es refereix a la jubilació. Uns per demanar poder plegar als 60 anys i altres per reclamar que la vida activa es pugui allargar segons el desig de l’implicat.