Cultura preveu destinar 70.500 euros a la rehabilitació de l’església de Santa Bàrbara d’Ordino

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Tal com es detalla en la memòria inclosa en el plec de bases de la licitació dels treballs de reforma, “l’estat general de l’església és correcte”. Ho afirma l’autor del projecte, l’arquitecte Enric Dilmé, que recorda que els anys 1997 i 1998 es va refer el mur nord i la coberta, es a reconstruir l’arc toral i l’altar, es va pavimentar el terra i es van restaurar les finestres, a més d’actuar en els arrebossats interiors i exteriors. Posteriorment, el 2002 es va fer una intervenció als entorns del temple per fer un drenatge perimetral, es va repassar el llosat, els tancaments, els revestiments dels murs i es va deixar una instal·lació d’il·luminació preparada. Des de llavors, però, les humitats han afectat l’església. L’alteració més evident, detalla, és el derivat de les humitats per capil·laritat que afecten “l’aspecte del temple però no la seva seguretat estructural”. De fet, el drenatge que es va fer el 2022, ha permès reduir l’afectació en els murs, però les humitats que persisteixen han derivat “en la pèrdua de revestiment en les parets baixes dels murs així com taques en els paraments tant interior com exteriors”. Hi ha també una fissura en el parament del mur posterior, però sense profunditat i per tant, “no és una patologia greu” i en el cas del llosat, es recomana “fer volar quelcom més la pissarra en la façana posterior per protegir més la paret”. Projecte d’il·luminació previst. Així, Dilmé proposa intervenir “al perímetre de l’església per reduir les humitats”. Concretament, els passos a seguir serien buidar l’actual drenatge i substituir-lo per una càmera ventilada que impedeixi el contacte lateral de les terres amb les parets a través d’un mur paral·lel de bloc de formigó massissat i impermeabilitzat que “s’estabilitzaria amb altre perpendicular tipus envà de sostre mort cada 60 centímetres sobre base de formigó amb pendent”. Tot plegat quedaria tancat per la part superior amb una peça de formigó sobre la qual s’estendria una capa de terres. Addicionalment s’injectarà morter d’impermeabilització a banda i banda del mur perimetral, es canalitzaran els baixants de la coberta per connectar-los amb la canalització general i es crearà un pou de drenatge per recollir l’aigua de la càmera ventilada. D’altra banda, es repicarà la part de morter de revestiment en les dues cares del murs fins a 30 centímetres per sobre de la zona afectada per la humitat, s’aplicarà una capa de morter transpirable per la cara exterior i impermeable per la interior i es repintaran totes les parets interiors i exteriors amb pintura “silicat”. Igualment es connectarà la instal·lació elèctrica existent de l’església a la xarxa general i s’introduirà nova il·luminació a l’interior i l’exterior. Finalment s’ha previst repassar el llosat, allargar-ne el ràfec posterior i repassar la fusteria. Les empreses interessades poden presentar les ofertes fins al 6 de desembre a les 10 hores i un cop s’adjudiquin el treballs, el termini d’execució s’ha previst de 12 setmanes.