Menys despesa ‘andorrana’ en educació

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La despesa pública en educació al Principat d’Andorra inclou la despesa educativa feta per l’administració central, els comuns, la Universitat d’Andorra (UdA), l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament superior d’Andorra (AQUA), a més de les aportacions que fan Espanya i França per a la despesa educativa dels seus respectius sistemes educatius establerts al país. La despesa pública en educació, sense tenir en compte les aportacions que fan Espanya i França, se situa en 78,5 milions d’euros l’any 2022, una xifra que suposa una disminució del -5,2% respecte a l’any anterior. Aquest import representa el 8,3% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les administracions públiques), vuit dècimes percentuals inferiors en relació amb l’exercici 2021. Així mateix, la despesa pública en educació (sense l’aportació d’Espanya i França) representa el 2,5% del producte interior brut (PIB), quatre dècimes percentuals per sota de l’any anterior. En termes de nivells educatius, la despesa total imputable a nivells educatius és de 99,4 milions d’euros i disminueix en un -3,0%, principalment en els nivells educatius d’escoles bressol (-24,8%), Formació professional (-4,7%) i Batxillerat (-2,1%) mentre que l’Ensenyament universitari (+5,9%) presenta una variació positiva.